best website maker app

Avfuktning
Skadebesiktning
Byggteknik

Med över 30 års erfarenhet är våra lösningar för avfuktning och torkning det bästa sättet för att minska behovet av omfattande rivning och återuppbyggnad.


Vårt snabba agerande, val av rätt metod och en effektiv projektledning, minimerar skadan. Vi har erfarenhet av att avfukta och torka en mängd olika material och konstruktioner.

Rätt torkmetod
Med dokumenterad erfarenhet från avfuktning och torkning i alla typer av miljöer kan våra kompetenta tekniker välja rätt torkmetod från början. På så sätt minimeras avbrott genom att torktiden förkortas och den totala skadekostnaden minskas väsentligt.

Identifiering av skadeområde
Vi hjälper dig att identifiera potentiella skadeområden i dina fastigheter till en minimal kostnad och utan att störa verksamheten/boendet. Skulle vi upptäcka en skada kan vi snabbt lösa problemet.

Fuktbesiktningar

Minska risken för kostsamma skador till följd av fukt eller läckande vatten genom att arbeta med att förebygga skador. Våra tekniker besiktigar samtliga lägenheter i ditt fastighetsbestånd och kartlägger var det finns fuktskador eller vattenskador, var det finns risk för skador och var statusen är ok.

Regelbundna fuktstatusbesiktningar gör att skador kan upptäckas i tid och risker åtgärdas innan det blir en skada. Det kan även vara en god idé att göra en fuktstatusbesiktning inför exempelvis ett stambyte. Besiktningsresultatet kan då användas som beslutsunderlag i diskussionen med en kommande entreprenör.

Adress

Yalkara AB
Bilgatan 20
442 40 Kungälv

Kontakt

thomas.andersson@yalkara.se
Tel: 0303-440200
Mob: 0709-288700

Länkar

I Love Göteborg